Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2013-01-05 09:58:19 Mw 7.7 Southeastern Alaska, United States [Sea: United States] ...
2013-02-07 19:59:16 Mw 6.6 Solomon Is. [Sea]
2013-04-09 13:52:51 Mw 6.2 Southern Iran [Land: Iran]
2013-04-17 00:55:27 Mw 6.8 Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea [Land: Papua New Guinea] ...
2013-06-16 23:39:28 mb 5.9 Crete, Greece [Sea: Greece]
2013-06-25 00:04:00 Mw 6.5 Northern Mid Atlantic Ridge [Sea] ...
2013-07-02 09:37:03 Mw 6.0 Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] ...
2013-07-15 16:03:39 Mw 7.2 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] ...
2013-09-04 04:32:00 Mw 6.3 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2013-10-25 19:10:16 Mw 7.3 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2013-10-30 03:51:51 Mw 6.1 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2013-11-01 00:03:56 Mw 6.5 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2013-11-02 19:53:47 Ms 6.4 Tonga Islands region [Sea: Tonga] ...
2013-11-16 04:34:31 Mw 6.8 Antarctica [Sea]
2013-11-17 10:04:55 Mw 7.8 Antarctica [Sea]
2013-11-28 14:51:37 mb 5.6 Southern Iran [Land: Iran]
2014-01-02 04:13:57 Mw 5.5 Southern Iran [Land: Iran]
2014-01-26 14:55:44 Mw 6.3 Costa Greca Ionica (GRECIA)
2014-02-03 04:08:46 Mw 6.1 Costa Greca Ionica (GRECIA)
2014-02-18 10:27:13 Mw 6.6 Barbados [Sea]
2014-03-11 03:44:06 Mw 6.8 East of South Sandwich Islands [Sea] ...
2014-03-16 22:16:30 Mw 7.0 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2014-04-02 01:46:45 Mw 8.0 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2014-04-03 03:58:29 Mw 6.4 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2014-04-15 05:57:02 Mw 6.8 Bouvet I. [Sea]
2014-04-18 06:13:12 mb 6.1 Solomon Is. [Sea]
2014-04-24 05:10:12 Mw 6.5 Canada [Sea]
2014-05-08 19:00:00 Mw 6.8 Guerrero, Mexico [Land: Mexico]
2014-05-15 10:16:34 Mw 6.6 Micronesia [Sea]
2014-06-29 19:15:11 M 6.3 Tonga Islands [Sea: Tonga]