Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2010-07-14 17:05:50 Mw 5.7 Near coast of central Chile [Land: Chile] ...
2010-07-14 13:01:27 Mw 5.6 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States [Land: United States] ...
2010-07-14 10:32:21 Mw 6.6 Near coast of central Chile [Land: Chile] ...
2010-07-12 02:11:18 Mw 6.2 Northern Chile [Land: Chile]
2010-07-10 14:54:20 mb 5.8 Solomon Is. [Land]
2010-07-10 13:43:32 mb 6.2 Micronesia [Sea]
2010-07-04 23:55:51 mb 6.4 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2010-07-02 14:00:19 Mw 5.5 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2010-06-30 09:22:30 mb 6.3 Oaxaca, Mexico [Land: Mexico]
2010-06-29 13:48:19 mb 5.5 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] ...
2010-06-28 14:07:28 mb 5.8 Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2010-06-26 07:30:21 Mw 6.7 Solomon Is. [Sea]
2010-06-24 07:32:29 mb 6.1 Papua New Guinea [Land]
2010-06-23 00:16:21 Mw 5.8 Fiji Islands region [Sea: Fiji]
2010-06-19 01:09:33 mb 5.9 India [Land]
2010-06-17 15:06:46 Mw 6.0 New Zealand [Sea]
2010-06-16 05:16:27 mb 7.0 Indonesia [Sea]
2010-06-13 05:32:58 mb 6.1 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2010-06-12 21:26:46 Mw 7.5 India [Sea]
2010-06-11 18:58:39 mb 5.6 Japan [Sea]
2010-06-11 14:40:20 Mw 5.5 South Indian Ocean [Sea]
2010-06-10 01:23:19 Mw 6.0 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2010-06-09 10:57:41 mb 5.8 Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2010-06-03 11:24:16 mb 5.5 Northern Sumatera, Indonesia [Land: Indonesia] ...
2010-06-02 11:28:54 Mw 5.9 Papua New Guinea [Sea]
2010-06-01 19:47:34 Mw 5.6 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2010-06-01 05:26:17 Mw 6.0 Costa Rica [Sea]
2010-05-31 21:51:47 Mw 6.4 India [Sea]
2010-05-28 04:29:53 Mw 5.6 Qinghai, China [Land: China]
2010-05-27 19:14:50 mb 7.2 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]