Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2009-12-01 20:42:59 Mw 5.7 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2010-01-18 02:02:20 Mw 5.7 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] ...
2010-01-18 17:09:22 Mw 5.7 Vanuatu [Sea]
2010-04-16 03:45:16 Mw 5.7 Alaska Peninsula, United States [Sea: United States] ...
2010-05-07 09:39:26 mb 5.7 North of Halmahera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2010-07-14 17:05:50 Mw 5.7 Near coast of central Chile [Land: Chile] ...
2010-07-20 19:19:51 mb 5.7 Southern Mid Atlantic Ridge [Sea] ...
2015-04-25 08:35:44 mb 5.7 Southeast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2015-05-30 19:18:37 mb 5.7 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2015-09-17 01:38:05 mb 5.7 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2019-07-20 22:43:46 Mw 5.7 Papua New Guinea [Land]
2020-03-18 14:09:31 M 5.7 Utah, United States [Land: United States] ...
2010-08-27 21:23:48 Mw 5.7 Northern and central Iran [Land: Iran] ...
2010-09-07 02:57:25 mb 5.7 Southwest of Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2010-09-26 20:27:59 mb 5.7 Rat Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2010-10-06 21:43:39 mb 5.7 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2010-11-13 05:35:40 Mw 5.7 Haiti [Sea]
2010-12-06 08:30:31 mb 5.7 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2010-12-26 20:38:27 mb 5.7 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2011-01-18 12:33:43 mb 5.7 Northern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2011-01-26 18:03:31 mb 5.7 Solomon Is. [Sea]
2011-03-10 09:08:19 Mw 5.7 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-03-12 03:47:33 Mw 5.7 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-03-12 15:34:58 Mw 5.7 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-03-13 08:04:34 mb 5.7 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-03-27 08:20:57 mb 5.7 Guatemala [Sea]
2011-04-11 13:42:35 mb 5.7 Eastern Honshu, Japan [Land: Japan] ...
2011-04-15 23:46:22 Mw 5.7 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2011-05-07 22:52:19 mb 5.7 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-05-09 22:15:56 Mw 5.7 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...