Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2015-09-17 01:18:42 mb 6.4 Near coast of central Chile [Land: Chile] ...
2015-09-17 03:41:09 Mw 6.4 Near coast of central Chile [Land: Chile] ...
2015-09-18 11:10:49 Mwp 6.4 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2015-09-19 14:52:22 Mwp 6.4 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2016-09-24 00:53:10 Mwp 6.4 Philippines [Sea]
2016-09-24 23:07:15 Mwp 6.4 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2013-05-11 22:46:56 Mw 6.4 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2013-05-14 02:32:26 mb 6.4 Northern Mariana Islands Guam [Sea] ...
2013-03-01 13:53:54 Mw 6.4 Kuril Islands, Russia [Sea: Russia] ...
2013-07-06 07:05:07 Mw 6.4 Southern Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2016-03-20 23:50:18 Mwp 6.4 Near east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] ...
2016-04-14 23:50:29 Mwp 6.4 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2016-04-19 07:25:42 Mwp 6.4 South Georgia & the South Sandwich Is. [Sea] ...
2016-04-29 03:33:40 Mwp 6.4 Northern East Pacific Rise [Sea]
2016-06-10 06:17:48 Mwp 6.4 Solomon Is. [Sea]
2016-06-19 11:47:29 Mwp 6.4 Vanuatu [Sea]
2016-06-26 13:17:13 Mwp 6.4 Tajikistan [Land]
2016-01-21 19:06:58 Mwp 6.4 Off coast of Jalisco, Mexico [Sea: Mexico] ...
2014-04-03 03:58:29 Mw 6.4 Chile (Peruvian point of view) [Sea] ...
2013-11-02 19:53:47 Ms 6.4 Tonga Islands region [Sea: Tonga] ...
2013-11-23 08:48:32 Mw 6.4 Tonga [Sea]
2013-10-01 05:38:21 Mw 6.4 Russia [Sea]
2013-10-04 19:26:00 Mw 6.4 French Southern & Antarctic Lands [Sea] ...
2013-10-12 15:11:53 mb 6.4 Crete, Greece [Sea: Greece]
2014-06-14 13:11:00 M 6.4 South Indian Ocean [Sea]
2014-06-19 12:17:58 Mw 6.4 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2014-04-26 08:02:15 Mw 6.4 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2014-11-22 14:08:23 Mwp 6.4 Eastern Honshu, Japan [Land: Japan] ...
2019-01-06 18:27:20 Mwp 6.4 Indonesia [Sea]
2019-01-08 13:39:31 Mwp 6.4 Kyushu, Japan [Sea: Japan]