Origin time (UTC) Magnitude Region
2009-07-28 08:43:44 Mw 5.8 Southwest of Sumatera, Indonesia [Sea: Indonesia] ...
2009-08-03 17:59:56 Mw 6.8 Gulf of California, Mexico [Sea: Mexico] ...
2009-08-05 00:17:57 Mw 6.3 Southwestern Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] ...
2011-03-15 09:49:53 mb 6.1 Off east coast of Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2009-10-08 08:28:45 Mw 6.8 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2009-10-08 21:16:13 Mw 6.2 Vanuatu [Sea]
2009-10-10 19:41:24 Mw 5.9 Fiji Islands region [Sea]
2011-05-05 23:21:22 mb 5.6 Ryukyu Islands, Japan [Sea: Japan] ...
2009-10-12 03:15:47 Mw 6.1 Mauritius Reunion region [Sea]
2011-12-02 00:22:52 Mw 5.6 South Indian Ocean [Sea]
2009-10-13 20:21:52 Mw 6.4 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2009-10-14 18:00:23 Mw 6.3 Tonga [Sea]
2012-02-02 13:34:39 Mw 7.1 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2011-04-22 15:25:16 mb 5.5 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Sea: Japan] ...
2011-11-29 00:30:30 Mw 5.9 North of Ascension Island [Sea]
2010-07-19 08:20:31 mb 5.8 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2010-09-29 17:10:51 mb 6.2 Palau [Sea]
2012-02-05 16:40:40 mb 6.1 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2012-02-26 06:17:19 Mw 6.6 Southwestern Siberia, Russia [Land: Russia] ...
2011-04-21 13:36:59 Mw 6.2 Near east coast of eastern Honshu, Japan [Land: Japan] ...
2010-12-07 18:17:39 mb 5.9 Russia [Sea]
2010-04-14 01:25:17 mb 5.8 Qinghai, China [Land: China]
2010-04-18 20:28:50 Mw 5.6 Afghanistan [Land]
2010-04-21 17:20:26 Mw 6.1 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2010-04-24 00:23:44 mb 5.6 Southeast of Easter Island [Sea]
2010-04-30 23:11:45 mb 6.5 United States [Sea]
2010-09-27 11:22:43 mb 5.8 Southern Iran [Land: Iran]
2010-05-06 02:42:44 mb 6.4 Peru [Land]
2010-05-06 11:35:31 mb 5.8 Pacific Antarctic Ridge [Sea]
2011-06-26 12:16:38 mb 6.4 Indonesia [Land]