INGVCENTRO​NAZIONALE​TERREMOTI
Sala Sismica
Data e Ora (UTC) Magnitudo Provincia/Zona
2017-03-27 12:06:48 1.5 Perugia
2017-03-27 12:05:34 1.3 Perugia
2017-03-27 12:02:24 1.8 Perugia
2017-03-27 12:00:51 2.0 Perugia
2017-03-27 11:50:36 1.2 Ascoli Piceno
2017-03-27 11:38:15 1.1 Perugia
2017-03-27 11:34:31 1.3 Perugia
2017-03-27 10:36:44 1.9 Perugia
2017-03-27 10:12:41 1.7 Perugia
2017-03-27 10:05:37 1.8 Rieti
2017-03-27 09:21:27 2.1 Rieti
2017-03-27 07:56:42 1.3 Rieti
2017-03-27 07:53:18 1.9 Macerata
2017-03-27 07:27:33 1.7 Perugia
2017-03-27 06:50:57 1.2 Perugia
2017-03-27 06:37:47 1.3 Macerata
2017-03-27 06:35:36 1.1 Ascoli Piceno
2017-03-27 06:21:15 0.9 Rieti
2017-03-27 06:11:37 1.4 Perugia
2017-03-27 05:54:31 1.1 Ascoli Piceno
2017-03-27 05:37:28 1.1 Ascoli Piceno
2017-03-27 04:30:03 1.6 Perugia
2017-03-27 03:38:27 1.6 Perugia
2017-03-27 03:23:00 1.5 Perugia
2017-03-27 02:37:44 1.7 Perugia
2017-03-27 02:26:58 1.6 Rieti
2017-03-27 02:08:16 3.2 Rieti
2017-03-27 01:46:55 1.3 Macerata
2017-03-27 01:28:14 1.6 Rieti
2017-03-27 00:37:18 1.6 Macerata
2017-03-27 00:16:30 1.4 Perugia