INGVCENTRO​NAZIONALE​TERREMOTI
Sala Sismica
Data e Ora (UTC) Magnitudo Provincia/Zona
2017-03-27 16:21:53 1.1 Perugia
2017-03-27 16:18:53 1.1 Rieti
2017-03-27 16:15:13 1.0 Ascoli Piceno
2017-03-27 16:10:35 1.0 Perugia
2017-03-27 15:59:47 0.7 Perugia
2017-03-27 15:57:12 1.1 Perugia
2017-03-27 15:14:38 1.4 Perugia
2017-03-27 14:43:25 1.9 Perugia
2017-03-27 14:09:09 1.4 Perugia
2017-03-27 13:45:41 0.3 Macerata
2017-03-27 13:33:25 0.8 Macerata
2017-03-27 12:06:48 1.5 Perugia
2017-03-27 12:05:34 1.3 Perugia
2017-03-27 12:02:24 1.8 Perugia
2017-03-27 12:00:51 2.0 Perugia
2017-03-27 11:50:36 1.2 Ascoli Piceno
2017-03-27 11:38:15 1.1 Perugia
2017-03-27 11:34:31 1.3 Perugia
2017-03-27 10:36:44 1.9 Perugia
2017-03-27 10:12:41 1.7 Perugia
2017-03-27 10:05:37 1.8 Rieti
2017-03-27 09:21:27 2.1 Rieti
2017-03-27 09:18:40 2.8 L'Aquila
2017-03-27 08:52:20 1.1 L'Aquila
2017-03-27 07:56:42 1.3 Rieti
2017-03-27 07:27:33 1.7 Perugia
2017-03-27 06:50:57 1.2 Perugia
2017-03-27 06:37:47 1.3 Macerata
2017-03-27 06:35:36 1.1 Ascoli Piceno
2017-03-27 06:21:15 0.9 Rieti
2017-03-27 06:11:37 1.4 Perugia
2017-03-27 05:54:31 1.1 Ascoli Piceno
2017-03-27 05:37:28 1.1 Ascoli Piceno
2017-03-27 03:38:27 1.6 Perugia
2017-03-27 03:23:00 1.5 Perugia
2017-03-27 02:37:44 1.7 Perugia
2017-03-27 02:26:58 1.6 Rieti
2017-03-27 02:08:16 3.2 Rieti
2017-03-27 01:46:55 1.3 Macerata
2017-03-27 01:28:14 1.6 Rieti
2017-03-27 00:37:18 1.6 Macerata
2017-03-27 00:16:30 1.4 Perugia