Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2010-08-13 21:19:34 mb 6.9 Micronesia [Sea]
2010-08-12 11:54:15 mb 7.1 Ecuador
2010-08-11 03:35:21 mb 5.9 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2010-08-10 23:18:34 mb 5.8 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2010-08-10 05:23:52 mb 7.3 Vanuatu Islands [Sea: Vanuatu]
2010-08-05 05:09:27 mb 5.6 Papua New Guinea [Land]
2010-08-04 22:01:43 Mw 7.0 Papua New Guinea [Land]
2010-08-04 21:51:27 Mw 5.5 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2010-08-04 12:58:27 Mw 6.3 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2010-08-04 07:15:34 Mw 6.4 Papua New Guinea [Sea]
2010-08-04 04:46:21 Mw 5.8 New Zealand [Sea]
2010-08-03 22:30:29 mb 5.6 New Caledonia [Sea]
2010-08-03 12:08:28 Mw 6.5 Indonesia [Sea]
2010-07-30 13:50:12 mb 5.5 Northern and central Iran [Land: Iran] ...
2010-07-30 03:56:16 mb 6.4 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] ...
2010-07-29 07:31:57 Mw 6.5 Philippines [Sea]
2010-07-25 03:39:23 Mw 6.0 Tonga Islands [Sea: Tonga]
2010-07-23 22:51:12 Mw 7.4 Philippines [Sea]
2010-07-23 22:08:11 Mw 7.3 Philippines [Sea]
2010-07-20 20:31:12 mb 5.6 Papua New Guinea [Land]
2010-07-20 19:38:10 mb 5.8 North Pacific Ocean [Sea]
2010-07-20 19:18:24 mb 6.3 Papua New Guinea [Land]
2010-07-20 17:19:51 mb 5.7 Southern Mid Atlantic Ridge [Sea] ...
2010-07-19 08:20:31 mb 5.8 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2010-07-18 13:04:12 Mw 6.9 Papua New Guinea [Land]
2010-07-18 05:56:47 Mw 6.7 Fox Islands, Aleutian Islands, United States [Sea: United States] ...
2010-07-14 15:05:50 Mw 5.7 Near coast of central Chile [Land: Chile] ...
2010-07-14 11:01:27 Mw 5.6 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States [Land: United States] ...
2010-07-14 08:32:21 Mw 6.6 Near coast of central Chile [Land: Chile] ...
2010-07-12 00:11:18 Mw 6.2 Northern Chile [Land: Chile]