Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
1991-05-26 07:18:36 M 2.0 Albania [Land]
1991-02-27 08:47:01 M 2.0 Albania [Land]
1992-08-01 12:55:03 M 2.1 Albania [Land]
1991-12-19 06:47:41 M 2.1 Albania [Land]
1992-01-01 14:45:42 M 2.1 Albania [Land]
1991-12-19 06:52:23 M 2.1 Albania [Land]
1992-08-02 10:45:08 M 2.1 Albania [Land]
1991-04-13 22:40:56 M 2.1 Albania
1987-05-13 01:45:56 M 2.2 Albania [Land]
1991-06-18 00:48:07 M 2.2 Albania [Land]
1992-05-19 03:43:23 M 2.2 Albania
1991-12-03 20:31:24 M 2.2 Albania
1990-11-17 16:52:20 M 2.2 Albania [Land]
1990-12-30 06:45:44 M 2.2 Albania [Land]
1990-11-15 16:52:20 M 2.2 Albania [Land]
1987-01-24 21:22:44 M 2.2 Albania [Land]
1987-06-11 11:27:04 M 2.2 Albania [Land]
1988-03-07 22:57:55 M 2.3 Albania [Land]
1994-01-31 20:05:01 M 2.3 Albania
1988-02-22 09:59:26 M 2.3 Albania [Land]
1988-04-23 07:22:16 M 2.3 Albania [Land]
1992-02-20 03:05:55 M 2.3 Albania
1994-04-21 16:38:46 M 2.3 Albania
1987-12-06 17:24:38 M 2.3 Albania [Land]
1988-02-21 04:41:42 M 2.4 Albania [Land]
1987-12-05 20:15:37 M 2.4 Albania [Land]
1987-06-16 00:17:50 M 2.4 Albania [Land]
1989-04-20 00:37:24 M 2.4 Albania [Land]
1991-01-08 09:44:32 M 2.4 Albania
1988-11-30 23:51:17 M 2.4 Albania [Land]